Warisan asy-Syaikh Abul-Hasan asy-Syadhili


Kami letakkan di sini satu seleksi petikan daripada kandungan kitab Durrah al-Asrar wa Tuhfah al-Abrar (dalam Bahasa Arab) oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Abi al-Qasim al-Himyari yang dikenali sebagai Ibn as-Sabbagh serta terjemahannya (dalam Bahasa Melayu)


 

 

Nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan asy-Syaikh Abul-Hasan asy-Syadhili

 

No 5-020

 

Muka Utama


 

vBulletin counter

Maktabah Ibn Badawi