Warisan asy-Syaikh Abul-Hasan asy-Syadhili


Kami letakkan di sini satu seleksi petikan daripada kandungan kitab Durrah al-Asrar wa Tuhfah al-Abrar (dalam Bahasa Arab) oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Abi al-Qasim al-Himyari yang dikenali sebagai Ibn as-Sabbagh serta terjemahannya (dalam Bahasa Melayu)


 

 

Kisah-kisah dan kelebihan-kelebihan asy-Syaikh Abul-Hasan asy-Syadhili

 

Bahagian Pertama

 

 

Ciudad de Ceuta (ejaan Bahasa Sepanyol)

 

 

Kubur asy-Syaikh 'Abdus Salām ibn Masyīsy di Jabal al-'Alam

 

 

Gambar burnus

 

Muka Utama

 


 

vBulletin counter

Maktabah Ibn Badawi