Wali-Wali Allah Terpilih


Kami letakkan di sini beberapa maklumat mengenai sekumpulan wali-wali Allah yang terpilih


 

 

Nota-Nota Ringkas

Wali Sembilan (Pulau Jawa, Indonesia)

asy-Syaikh Muhammad as-Suhaimi (Kelang, Malaysia)

asy-Syaikh Ismail (Pulau Besar, Malaysia)  
asy-Syaikh al-Junaid al-Baghdadi (Baghdad, Iraq) asy-Syaikh Talhah asy-Syunbuki (al-Haddadiyyah, Iraq)
asy-Syaikh Abu Madyan at-Tilimsani (Tilimsan, Algeria)

asy-Syaikh Ibn 'Ataillah (al-Qahirah, Mesir)

asy-Syaikh 'Abdul Wahhab asy-Sya'rani (al-Qahirah, Mesir)  

 

Rampaisari

asy-Syaikh al-Hasan al-Basri (al-Basrah, Iraq) asy-Syaikh Muhammad as-Sammak (al-Kufah, Iraq)
asy-Syaikh Bisyr al-Hafi (Baghdad, Iraq) al-Hakim at-Tirmidhi (Termez, Uzbekistan)

 

Kisah-Kisah Terpisah

Zangi Ata (Tashkent, Uzbekistan)

 

 

Kisah-kisah daripada asy-Syaikh al-Akbar Muhyiddin ibn 'Arabi

Kisah 1

Kisah 2 Kisah 3 Kisah 4 Kisah 5 Kisah 6 Kisah 7 Kisah 8 Kisah 9  

 


 

vBulletin counter

Maktabah Ibn Badawi