Warisan Mawlay al-'Arabi ad-Darqawi


Diletakkan di sini satu seleksi daripada terjemahan surat-surat Mawlay Muhammad al-'Arabi ibn Ahmad ad-Darqawi


 

 

001  002  003  004  005  006  007  008  009  010 

011  012  015  016  017  018  019  020 

021  022  023  024  025  026  027  028  029  030

031  032  033  034  035  036  037  038  039  040 

041  042  043  044  045  046  047  048  049 

051  052  053  054  055  056  057  058  059  060 

061  062  063  064  065  067  068  069  070

071  072  073  074  077  080 

083  084  085  086  088  089  090 

  091  094  095  099  100 

101  102  103  104  105  106  107  108 

112  113  114  116  117  118  120

121  129  130 

132  135  136  137  138  140 

141  149 

  151  

161  166  167  169  170

171  174  175  176  177  180 

181  182  189  190 

192  193  195  196  197  198

201  202  203  204  205  206  208  209  

212  214  217  219  220 

222  223  224  225  227  230 

231  237  238  239  240

249 

251  255  257  260 

261  262  263  264  265

 

 

Untuk membaca teks surat-surat Mawlay Muhammad al-'Arabi ibn Ahmad ad-Darqawi

dalam bahasa Arab, sila klik di sini.

Kami tidak akan menterjemahkan setiap surat, hanya yang terpilih sahaja.

 

Gambar Mawlay 'Ali ibn Tayyib Darqawi, seorang cucunda kepada Mawlay al-'Arabi ad-Darqawi di Fez, Moroko.

Dipetik daripada buku "Fez, City of Islam" karangan Titus Burckhardt (nama Islamnya ialah Ibrahim 'Izzuddin, hidup dari tahun 1908 - 1984)

terbitan The Islamic Texts Society, Cambridge, England pada tahun 1992, dan yang merupakan terjemahan daripada sebuah buku karangan

Titus Burckhardt dalam Bahasa Jerman yang telah diterbitkan pada tahun 1960. Mawlay 'Ali adalah seorang guru beliau di Fez, Moroko.

 


 

vBulletin counter

Maktabah Ibn Badawi