Amalan Golongan Solihin


Kami letakkan di sini kandungan selawat susunan asy-Syaikh 'Abdul Qadir al-Jilani (dalam Bahasa Arab) serta terjemahannya (dalam Bahasa Melayu)


Selawat Basya'irul-Khairat

Naskhah kitab kecil Basya'irul-Khairat yang telah diterbitkan di Beirut, Lebanon

dan yang telah kami gunakan sebagai rujukan untuk terjemahan.

 

Naskhah kitab kecil yang juga mengandungi Basya'irul-Khairat yang telah diterbitkan oleh Sulaiman Mar'i di Singapura

pada tahun 1957 Masihi (bersamaan 1377 Hijrah) dan yang telah tersebar ke seluruh dunia Islam, termasuk benua Afrika.

 

 

 

Untuk memuatturunkan (download) fail ini dalam bentuk PDF, sila klik di sini .

 


vBulletin counter


Muka Utama