Warisan asy-Syaikh Ahmad ibn Idris


Diletakkan di sini beberapa maklumat mengenai asy-Syaikh Ahmad ibn Idris dan peninggalannya


 

 

Biografi ringkas asy-Syaikh Ahmad ibn Idris

Bahagian 1  Bahagian 2  Bahagian 3  Bahagian 4  Bahagian 5

 

Kisah-kisah asy-Syaikh Ahmad ibn Idris

kisah 1  kisah 2  kisah 3  kisah 4  kisah 5  kisah 6  kisah 7  kisah 8  kisah 9  kisah 10  kisah 11

 

Surat-surat asy-Syaikh Ahmad ibn Idris

Surat 01  Surat 02  Surat 03  Surat 04  Surat 05  Surat 06  Surat 07  Surat 08  Surat 09  Surat 10

Surat 11  Surat 12  Surat 13  Surat 14  Surat 15  Surat 16  Surat 17  Surat 18  Surat 19  Surat 20

Surat 21  Surat 22  Surat 23  Surat 24  Surat 25  Surat 26  Surat 27  Surat 28  Surat 29  Surat 30

Surat 31  Surat 32  Surat 33

 

Petikan hikayat-hikayat susunan asy-Syaikh Ahmad ibn Idris

Hikayat 1  Hikayat 2  Hikayat 3  Hikayat 4  Hikayat 5  Hikayat 6

 

Sedikit komentar berkenaan Al-Aurad

Kelebihan Al-Aurad 

 

Risalah Al-Asas

Kitab kecil yang berjudul Risalah al-Asas oleh al-Shaykh Ahmad ibn Idrīs ini mengandungi beberapa amalan yang perlu dilakukan seorang individu ketika memasuki at-Tariqah al-Ahmadiyyah al-Idrisiyyah. Walau bagaimanapun, tidaklah setiap guru mewajibkan semua amalan yang disebutkan di dalam kitab kecil ini dilakukan oleh si murid. Sebelum mengamalkan kandungannya, perlu menerima izin daripada seorang guru yang bertauliah. 

 

Risalah al-Qawa'id

Kitab kecil yang berjudul Risalah al-Qawa'id oleh al-Shaykh Ahmad ibn Idrīs ini mengandungi 4 prinsip dalam tasawuf yang bersifat universal.

 

al-'Iqd an-Nafis

Muka-muka surat daripada kitab al-'Iqd al-Nafīs, yang merupakan koleksi sesi-sesi soal-jawab (dan juga beberapa tulisan terpilih) oleh al-Shaykh Ahmad ibn Idrīs [al-Fāsī al-Maghribī], boleh dilihat di sini. Ia juga mengandungi biografi ringkas al-Shaykh Ahmad ibn Idrīs [al-Fāsī al-Maghribī], yang telah ditulis oleh as-Sayyid 'Abdur Rahman ibn Sulaiman al-Ahdal (mufti di Zabid, Yemen). Untuk melihat versi kitab ini yang lebih lama dalam bentuk sebuah manuskrip, sila kunjungi laman web Universiti Raja Saud, Riyadh, Saudi Arabia.

 

Komentari di atas Selawat 14

Sebuah salinan daripada kitab yang berjudul an-Nafahāt al-Aqdasiyyah, yang merupakan satu komentari (syarah) oleh asy-Syaikh Muhammad Bahauddīn al-Baitār di atas Selawat 14 yang diamalkan oleh para pengamal at-Tarīqah al-Ahmadiyyah al-Idrīsiyyah. Ia boleh dimuatturunkan dari sini (dalam bentuk PDF). 

 

Komentari di atas Selawat 14

Sebuah salinan daripada kitab yang berjudul al-Jauhar an-Nafīs, yang merupakan satu komentari (syarah) oleh asy-Syaikh Muhammad Khalīl al-Hajrasī, juga di atas Selawat 14 yang diamalkan oleh para pengamal at-Tarīqah al-Ahmadiyyah al-Idrīsiyyah. Ia boleh dimuatturunkan dari sini (dalam bentuk PDF). 

 


No copyright reserved. Permission is given to reproduce any material

from this website. May Allah approve and be pleased with it.

 

vBulletin counter

Maktabah Ibn Badawi