Warisan Mawlay al-'Arabi ad-Darqawi


Diletakkan di sini satu seleksi daripada surat-surat Mawlay Muhammad al-'Arabi ibn Ahmad ad-Darqawi (dalam Bahasa Arab) serta terjemahannya (dalam Bahasa Melayu)


 

 

001  002  003  004  005  006  007  008  009  010  011  012  015  016  017  018  019  020  021  022  023  024  025  026  027  028  029  030

031  032  033  034  035  036  037  038  039  040  041  042  043  044  045  046  047  048  049  051  052  053  054  055  056  057  058  059  060 

061  062  063  064  065  066  067  068  069  070  071  072  073  074  077  083  084  085  086  088  089  090 

  091  094  095  099  100  101  102  103  104  105  106  107  108  116  117  120

121  129  130  132  135  136  137  138  140  141  149 

  151  161  166  167  171  174  175  176  177  180 

181  182  189  190  201  205 

219  223  224  225  227  230  231  237  238  239  240

249  251  255  257  260  262  263  264  265

 

Gambar Mawlay 'Ali ibn Tayyib Darqawi, seorang cucunda kepada Mawlay al-'Arabi ad-Darqawi di Fez, Moroko.

Dipetik daripada buku "Fez, City of Islam" karangan Titus Burckhardt (nama Islamnya ialah Ibrahim 'Izzuddin, hidup dari tahun 1908 - 1984)

terbitan The Islamic Texts Society, Cambridge, England pada tahun 1992, dan yang merupakan terjemahan daripada sebuah buku karangan

Titus Burckhardt dalam Bahasa Jerman yang telah diterbitkan pada tahun 1960. Mawlay 'Ali adalah seorang guru beliau di Fez, Moroko.

 


vBulletin counter

Maktabah Ibn Badawi