Warisan asy-Syaikh Muhammad al-Jazuli


Kami letakkan di sini kandungan sebuah tulisan asy-Syaikh Muhammad al-Jazuli (dalam Bahasa Arab) serta terjemahannya (dalam Bahasa Melayu)


 

 

Dalailul-Khairat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154          

 

Untuk memuatturunkan (download) fail ini (tanpa terjemahan) dalam bentuk PDF, sila klik di sini

 

 

Semoga Allah sentiasa mencucuri rahmat ke atas roh asy-Syaikh Muhammad al-Jazuli

dan mengharumkan pusaranya dengan wewangian kasturi.

 

 

Pembacaan kitab Dalailul-Khairat oleh sekumpulan pengamal dari Malaysia.

 

Semoga Allah mengurniakan kepada mereka, dan juga kepada orang-orang lain yang membaca kitab Dalailul-Khairat secara konsisten,

dengan kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah, semoga Allah melimpahkan selawat dan salam ke atas baginda dan ke atas keluarga baginda,

demi membenarkan hadis baginda yang bermafhum "Sesungguhnya manusia yang paling utama kepadaku ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku."

 

Amalan Golongan Solihin

 


vBulletin counter

Maktabah Ibn Badawi